INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

Rewerk, re´ntegratie die werkt

Wat is Rewerk?

Wij** zijn Rewerk nbv*, het re´ntegratiebureau dat werkt! Rewerk is een samenwerkingsverband van het UWV nbv* met het Solicitatie Collectief nbv*. De directie bestaat uit ing. A. von Scheven en evt. vrijwilligers, die als experts op het gebied van re´ntegratietrajecten kunnen worden beschouwd. Rewerk stelt zich ten doel, om tegen een vergoeding werklozen aan passende arbeid te helpen op de arbeidsmarkt. Tevreden ex-werklozen die via Rewerk aan het werk zijn gekomen zullen het beamen: Rewerk werkt!

Waarom kiezen voor Rewerk?

Rewerk kiest voor een persoonlijke benadering van de werkloze. Wij bieden op maat gesneden succestrajecten aan voor grote groepen kandidaten en geven zelfs een baangarantie af voor 20% van de kandidaten.  Rewerk geeft uitzicht op werk en levert het maatwerk wat van een gerenomeerd re´ntegratiebureau mag worden verlangd.

De kosten

Kwaliteit kost geld. De re´ntegratie van Rewerk is dan ook niet goedkoop, maar wel effectief. Als u als uitkeringsinstantie of werkgever een opdracht aan ons verstrekt, garanderen wij een baangarantie* voor ten minste 20% van de deelnemers! Het volledige re´ntegratietraject voor een werkzoekende bedraagt Ç 8.000,= per jaar; voor deelnemers die gedurende het traject een baan vinden, geldt een korting.

Het succestraject van Rewerk

Het succestraject bestaat uit een aantal fasen:
 • Fase 1: De oriŰntatiefase


  Door middel van uitgekiende testen inventariseren wij waar de sterke en waar de zwakke competenties van de kandidaat liggen. Daarnaast kijken wij welke vakgebieden aansluiten op het interessegebied van de kandidaat. Het is uiteindelijk de kandidaat zÚlf, die bepaald, op welke beroepen de focus komt te liggen. De oriŰntatiefase zal  2 dagdelen* per week in beslagnemen en ÚÚn week duren.
   
 • Fase 2: De ontploo´ngsfase


  In deze fase wordt de kandidaat gereed gemaakt voor de arbeidsmarkt. Concrete zaken, zoals het voeren van een netwerkgesprek, het schrijven van een brief en het opstellen van een Curriculum Vitae worden hier behandeld. Daarnaast geeft Rewerk adviezen over eventuele extra benodigde scholing, die soms ook door Rewerk verzorgt kan worden***. Deze ontploo´ngsfase zal 2 dagdelen per week in beslagnemen en twee weken duren.
   
 • Fase 3: Arbeidsmarkt penetratie


  De kandidaat is nu goed voorbereid op het sollicitatieproces en kan zich gaan richten op het vinden van een passende baan. De kandidaat zal zich door netwerkgesprekken, (open) sollicitaties en op eventuele andere manieren aktief presenteren aan de arbeidsmarkt. De kandidaat wordt member van een succesgroep en bespreekt wekelijks zijn ervaringen met de andere members van de succesgroep. Hier worden ook nieuwe netwerkkontakten opgebouwd, die moeten leiden naar de nieuwe baan. In dit traject bestaat een zeer grote kans dat de kandidaat een baan vindt. Aktieve monitoring en aansporing van Rewerk stimuleert de kandidaat zoveel mogelijk in zijn zoektocht naar een baan. Deze fase zal  1 dagdeel per week in beslagnemen en maximaal 41 weken duren.

Fase 4: Evaluatiefase


Als de kandidaat nog geen werk gevonden heeft, zullen wij in overleg met de kandidaat de mogelijkheden voor zijn toekomst doornemen. Als nog geen 20% van de kandidaten een baan gevonden heeft, wordt hier de selectie gemaakt van die kandidaten, die in aanmerking komen voor de baangarantie. In deze fase zal het resterende deel van de kandidaten zich oriŰnteren op de toekomst en er zal aandacht besteedt worden aan diverse alternatieve zinvolle tijdsbestedingen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het succes van Rewerk, schrijf dan een brief naar:

Rewerk
Werkweg 1
1234 WW Werkendam

U krijgt dan onze folder "Rewerk werkt met werklozen aan werk" zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Begrippenlijst:


baangarantie:

Een baangarantie geldt voor een dienstverband van ten minste 6 maanden tegen het wettelijk minimumloon of meer.  Wij garanderen voor een periode van een half jaar een werkgelegenheidspercentage van 20% van de kandidaten. In het geval dit percentage niet gehaald wordt bij externe werkgevers, verplicht Rewerk zich om voor het resterende percentage werk te verschaffen aan kandidaten, door deze (part-time) in dienst te nemen voor een periode van een half jaar. Rewerk mag de kandidaten die bij haar in dienst zijn inschakelen voor klusjes voor andere bedrijven. Bij deelname van het traject gaat de kandidaat ermee akkoord, dat een tijdelijk (part-time) dienstverband tegen het minimumloon bij Rewerk als passende arbeid wordt bechouwd, ongeacht de werkzaamheden die van hem/haar worden verlangd; zolang deze werkzaamheden niet in strijd met de wet zijn.

Toelichting op de financiering van de baangarantie:
Het minimumloon is Ç 1265 per maand; dat is voor een half jaar: Ç  7590  Als werkgever betaal je (met de duim in de mond berekend) ongeveer het dubbele van het brutoloon, door allerlei afdrachten, dus je betaald: ca Ç  15.180. Baangarantie voor 20% van de werknemers wil zeggen: per 5 kandidaten ÚÚn baangarantie. Het financiŰle plaatje voor onze organisatie per 5 deelnemers ziet er dus als volgt uit:

Ontvangen bruto bijdragen per 5 deelnemers: 5 * Ç 8000 = opbrengsten:   + Ç 40.000,=
Wij nemen 1 persoon in dienst voor een half jaar:              = kosten             - Ç 15.180,=
Kosten organisatie (berekent met de natte vinger ;ik doe het er gewoon bij) - Ç  1.000,=
Winst: Ç 23.820,= bruto.

De kandidaat die wij in dienst hebben genomen, kunnen wij bovendien tegen kostprijs verhuren als uitzendkracht aan diverse bedrijven, waardoor de winst voor ons nog groter is.

dagdeel:

Een gedeelte van de dag; dit kan in tijd dus variŰren tussen een paar minuten en enkele uren. Dagdelen van een traject kunnen op het kantoor van Rewerk worden doorgebracht, maar kunnen ook thuis (achter de computer / telefoon) of buitenshuis (banenmarkt, sollicitatiegesprek) plaatsvinden.

Rewerk is een afkorting van Re´ntegratie werk. Rewerk, het Sollicitatie Collectief en het UWV (Uw Werklozenbrieven Vereniging)  zijn niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven en staan onder het beheer van directeur A. von Scheven.  De heer A. von Scheven heeft als werkloze een ruime ervaring  opgedaan met een re´ntegratietraject bij een groot re´ntegratiebedrijf (Van Calder; onderdeel van IWA). Tot op heden is hij (samen met de andere deelnemers) niet onder de indruk geraakt van de activiteiten van dit re´ntegratiebedrijf en hij heeft daaruit de conclusie getrokken, dat eigenlijk iedere willekeurige organisatie met een mooi verhaal een re´ntegratietraject kan presenteren. Met wat mooie woorden en voorspellingen lok je de kandidaten, die je vervolgens aanspoort om vooral veel te solliciteren. (Je kopieert als het ware het werkbriefje vier maal.) Alles onder het interne motto: hoe meer sollicitaties er worden verricht en hoe vervelender de kandidaten het vinden om naar ons toe te komen, hoe eerder zij een baan vinden. Het externe motto is natuurlijk,dat een persoonlijk traject wordt gegeven, (liefst aan zo groot mogelijke groepen.) Uiteraard moet alles zo goedkoop mogelijk, dus hou de huisvesting simpel (Bijvoorbeeld op een achteraf industrieterrein in Nieuwegein) en hou de apparatuur (computers) zo goedkoop mogelijk. Geef vooral geen opleidingen, want dat  kost maar geld!

Vrijwilligers:

Iedereen die gratis diensten wil verrichten voor Rewerk.

*nbv:

niet bestaande vennootschap.

**Wij:

Dat ben ik: A. von Scheven

*** Als er scholing wordt aangeboden, zal er flink voor betaald moeten worden!.

 
     
Inhoud Pagina
Rewerk, re´ntegratie die werkt
Wat is Rewerk?
Waarom kiezen voor Rewerk?
De kosten
Het succestraject
Meer informatie
Begrippenlijst
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Startpagina voor werklozen en werkgevers
Briefgenerator voor werklozen
Briefgenerator voor werkgevers
Jobs-shop
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!