INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

Lettercodes

Datums:

De wijze waarop wij in Nederland een datum noteren is verschillend met die waarop amerikanen een datum noteren.

Nederlanders  noteren een datum als volgt:
Eerst de dag; dan de maand; dan het jaar

20-11-1964 is dus 20 november 1964.

Amerikanen noteren een datum als volgt:
Eerst de maand; dan de dag; dan het jaar:

11-20-1964 is dus 20 november 1964

Vaak wordt bij een jaartal de 1e twee cijfers weggelaten.

Conclusie:

Een vergissing in een datum is snel gemaakt:
Voorbeeld: datum: 03-04-03
staat hier 3 april 1993, 3 april 2003, 4 maart 1993 of 4 maart 2003?.
Dit is dus duidelijk een punt, waarbij sommige programma's problemen ondervinden.

De wijze waarop een datum bij u op de computer wordt weergegeven wordt bepaald in:
Start-Instellingen-Configuratiescherm-Regionale & landen instellingen.

Getallen:

De wijze waarop wij in Nederland een getal noteren is verschillend met die waarop Amerikanen een getal noteren.

Wij noteren een getal als volgt:
-2.500,35 (tweeduizend vijfhonderd vijfendertig negatief)

Amerikanen noteren ditzelfde getal als volgt:
(2,500.35)

In plaats van een min-teken, worden haakjes gebruikt;
In plaats van een punt wordt een komma gebruikt
In plaats van een komma wordt een punt gebruikt.

Conclusie:

Dit is dus duidelijk een punt, waarbij sommige programma's problemen ondervinden.

De wijze waarop een getal bij u op de computer wordt weergegeven wordt bepaald in:
Start-Instellingen-Configuratiescherm-Regionale & landen instellingen.

Speciale letters


In veel landen worden accenten aan letters toegevoegd, om daarmee een andere uitspraak duidelijk te maken. (Bijvoorbeeld een wordt anders uitgesproken als n)
Met bepaalde toetsenbordcombinaties kunnen de onderstaande letters worden verkregen. (werkt helaas niet in ieder programma)

Combinatie:

Geeft letter

CTRL+` + de letter , , , , , , , , ,
CTRL+' + de letter , , , , , , , , , , ,
CTRL+SHIFT+^ + de letter , , , , , , , , ,
CTRL+SHIFT+~ + de letter , , , , ,
CTRL+SHIFT+: + de letter , , , , , , , , , , ,
CTRL+SHIFT+@ + a of A ,
CTRL+SHIFT+& + a of A ,
CTRL+SHIFT+&  + o of O ,
CTRL+, + c of C ,
CTRL+' + d of D ,
CTRL+/ + o of O ,
ALT+CTRL+SHIFT+?
ALT+CTRL+SHIFT+!
CTRL+SHIFT+& + s


ASCII-codes

ASCII is een afkorting van American Standards Committee for Information Interchange. Dit commitee heeft een standaard voor karakters samengesteld.
De 1e tabel bevat de standaard ASCII-karakterset tot128; de 2e tabel bevat de ASCII karakterset vanaf 128, met ook karakters voor grafische- en lijntekening. Deze 2e karakterset wordt ook wel de "IBM-karakterset" genoemd.

De IBM-karakterset hangt  af van de gekozen instelling.

U verkijgt een letter door de Alt-toets en het nummer van de gewenste letter in te typen.

ASCII-tabel 1 (van 0 tot 128)

cijfercodes ASCII tabel 1

ASCII-tabel 2 (van 128 tot 256)

cijfercodes ACII tabel 2

Griekse letters:

Letter

Griekse letter:

Lettertype Symbol nr.

A A/td> 65
B B 66
C C 67
D D 68
E E 69
F F 70
G G 71
H H 72
I I 73
J J 74
K K 75
L L 76
M M 77
N N 78
O O 79
P P 80
Q Q 81
R R 82
S S 83
T T 84
U U 85
V V 86
W W 87
X X 88
Y Y 89
Z Z 90
a a 97
b b 98
c c 99
d d 100
e e 101
f f 102
g g 103
h h 104
i i 105
j j 106
k k 107
l l 108
m m 109
n n 110
o o 111
p p 112
q q 113
r r 114
s s 115
t t 116
u u 117
v v 118
w w 119
x x 120
y y 121
z z 122
 
     
Inhoud Pagina
Datums
Getallen
Speciale letters
ASCII-codes
ASCII-tabel 1 (van 0 tot 128)
ASCII-tabel 2 (van 128 tot 256)
Griekse letters
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Ctrl-?
Toetsenbord problemen
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!