INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net
"Oh denneboom" muziek
oh denneboom
Oh denneboom, oh denneboom
wat zijn je takken wonderschoon
ik heb je laatst in 't bos zien staan
toen zaten er geen kaarsjes aan

Oh denneboom, oh denneboom
wat zijn je takken wonderschoon 
 
Stille nacht, heilige nacht muziek
Stilte a.u.b.
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lieflijk Kindje met goud in het haar
Sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe God'lijke mond
Nu ons slaat de reddende stond
Jezus, van Uwe geboort'
Jezus, van Uwe geboort'

Stille nacht, heilige nacht
herders zien 't eerst Uw pracht
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na
Jezus, de redder, ligt daar.

(Oostenrijk > Nederlands, katholiek, 1947, origineel rond 1900)

 Hoe leit dit Kindeke  muziek
Hoe leit dit kindeke
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekes beven
Ziet eens hoe dat Het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

Zo ras dan herdekes komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer Lammeke
Mij dunkt het, dat Het nu haast slapen zal
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

En gij, o engeltjes komt hier ook bij
Zingt een motetteke voor uwen Koning
Wilt hem vermaken door uw melodij
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer
Ei, zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer

(Vlaams, katholiek, 1897) Komt allen tezamen muziek
Samen zingen is gezellig
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Er is een Kindeke geboren muziek
Behhhhh
Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een Kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi

't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
En 't wenst ons allen een zalig nieuw jaar
En 't wenst ons allen een zalig nieuw jaar

(Vlaams, katholiek, 1879)

De herdertjes lagen bij nachte muziek
Kan dat licht uit, het is al nacht!
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer
Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

(Nederlands, katholiek, Albertingk Thijm, 1852)

Nu zijt wellekome muziek
een ritueel dansje moet kunnen.
Nu zijt wellekome, Jezus, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyrieleis

Christe, Kyrieleison laat ons zingen blij
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij
Jezus is geboren op de heilige Kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis

De herders op de velden hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar
Bethlehem is de stede, daar 't is geschied voorwaar
Kyrieleis

De heilige Driekoningen uit zo verre land
Zij zochten onze Here met offerhand
Zij offerden ootmoedelijk mirr', wierook ende goud
Ter ere van dat Kinde dat alle ding behoudt
Kyrieleis

(Zuid-Nederlands, katholiek, 11e eeuw)

Jingle Bells  muziek
tingelingeling
Dashing trough the snow, in a one-horse open sleigh
Over fields we go, laughing all the way
Bells on bob-tail ring, making spirits bright
What fun it is to ride ans ding A sleighing song tonight

Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh

A day or two ago, I thought I'd take a ride
Ans soon Miss Fannie Bright was seated by my side
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot
He got into a drifted bank, and we - we got upsot

Refrein

Now the ground is whit, go it while you're young
Take the girls tonight, and sing this sleighing song
Just get a bobtailed bay, two forty for his speed
Then hitch him to an open sleigh, and crack! you'll take the lead

Refrein

(Amerikaans, J. Perpont, 1857)

Santa Claus is coming to town muziek
Jaja, ik kom eraan.
So You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town

He's making a list
And checking it twice
Gonna find out
Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!

Refrein

Rudolph the red-nosed reindeer muziek
Rudolph

You know Dasher and Dancer
and Prancer and Vixen;
Comet and Cupid
and Donner and Blitzen -
but do you recall
the most famous reindeer of all?

Rudolph the red-nosed reindeer
had a very shiny nose,
and if you ever saw him
you would even say it glows.

All of the other reindeer
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph
join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say,
"Rudolph, with your nose so bright-
won't you guide my sleigh tonight?"

Then how the reindeer loved him,
and they shouted out with glee,
"Rudolph the red-nosed reindeer -
you'll go down in history!"

(Amerikaans, J. Marks, 1949)

We wish you a merry Christmas muziek
Merry X-mas

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year

 
     
Inhoud Pagina
Oh denneboom
Stille nacht, heilige nacht
Hoe leit dit Kindeke
Komt allen tezamen
Er is een Kindeke geboren
De herdertjes lagen bij nachte
Nu zijt wellekome
Jingle Bells
Santa Claus is coming to town
Rudolph the red-nosed reindeer
We wish you a merry Christmas
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!