INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

Functies aanroepen

Algemeen

In windows kunnen functies vaak op meerdere wijzen aangeroepen worden; dat is enerzijds handig, maar anderzijds erg verwarrend, omdat niet duidelijk is hoe iets nu het beste kan worden uitgevoerd. Windows gebruikt een zogenaamde Windows-standaard en......... inderdaad, veel dingen zijn standaard, maar alleen niet altijd!  Programma-makers kunnen hun eigen menu's, toetsencombinaties, functietoetsen enz. bepalen, waardoor e.e.a. niet altijd even logisch is. Ook Microsoft zelf houd zich niet altijd aan haar eigen "standaard". (Bijvoorbeeld: In Visual Basic is de combinatie Ctrl-Y een regel verwijderen; in Word is dezelfde kombinatie : Herhalen)

Voor menu's geldt meestal:
Via het zijn uiteindelijk alle functies te benaderen.

De standaard menu-indeling is:

Bestand (openen, opslaan , printen, indeling, opties)
Bewerkingen (kopieren, plakken, zoeken en vervangen)
Beeld (wijze van presentatievan het document; als webpagina, als gewone pagina enz.)
Invoegen (plaatjes, speciale objecten enz.)
Opmaak (opmaak van tekst, opmaak van pagina's;)
Opties (diversen; bijv. macro's, spellingcontrole enz.)
Speciaal applicatie-gebonden menu (vaak staan hier ook taken in, die je bij Bewerken zou verwachten)
Window (welk scherm je wilt zien)
Help (die irritante paperclip die je zou moeten helpen)

Menu

De meest gangbare methode is gebruikmaking van een menu. Meestal bestaat een menu uit een aantal onderdelen.  Een onderdeel waarnaast een dicht pijltje naar rechts staat, geeft aan dat dit onderdeel is verdeelt in een aantal subonderdelen. Een onderdeel waarnaast een aantal puntjes staat, geeft meestal aan, dat er iets opgezocht moet worden.

Door met de linkermuisknop op de betreffende functie te klikken, wordt de taak uitgevoerd.
Functies die in lichtgrijs* zijn afgedrukt (*bij standaard windowsinstelling), zijn niet beschikbaar.

Snelmenu

Een snelmenu is een samenvatting van de meest belangrijke taken van het menu. Vaak ook heeft een snelmenu betrekking op de akties waarmee je reeds bezig bent. Een snelmenu kan bereikt worden, door op de rechtermuisknop te klikken.
Functies die in lichtgrijs* zijn afgedrukt (*bij standaard windowsinstelling), zijn niet beschikbaar.

Ikonen

Onder het menu staat vaak een "toolbar" met diverse plaatjes (ikonen).
Door met de muispijl op zo'n plaatje te staan, wordt (via een zogeheten tooltip-text) aangegeven wat dit ikoon voor functie heeft. Door met de linkermuisknop op de ikoon te klikken, wordt de desbetreffende functie geactiveerd.
Ikonen die in lichtgrijs* zijn afgedrukt (*bij standaard windowsinstelling), zijn niet beschikbaar.
(het symbool voor kopieren is:)

Knoppen

In een applicatie komt het regelmatig voor, dat er bijvoorbeeld diverse knoppen op een formulier staan. Op deze knoppen staat meestal een woord, dat aangeeft wat voor functie ermee kan worden aangeroepen. Als de desbetreffende knop is geselecteerd, is een minimaal zichtbaar onderbroken kadertje zichtbaar. Door met de linkermuisknop te klikken, of op de enter-toets te drukken, wordt de functie geactiveerd. Knoppen waarop de tekst  in donkergrijs* staat afgedrukt (*bij standaard windowsinstelling), zijn niet beschikbaar.

Functietoetsen

Bovenaan de meeste toetsenborden staan vaak zogeheten functietoetsen. F1, F2,....enz.
Door op zo'n functietoets te drukken, wordt de desbetreffende functie geactiveerd. De inhoud van deze toetsen kan per applicatie verschillen; er is bij veel toetsen overigens wel sprake van een gangbare windows-standaard.

Toetsenbordcombinaties

Bij veel programma's is het ook mogelijk om functies aan te roepen, door het indrukken van bepaalde toetsencombinaties. Een veel gebruikte toetsencombinatie is bijvoorbeeld de Ctrl-toets, gecombineerd met de c-toets. Door eerst de Ctrl-toets in te drukken; deze ingedrukt te houden en dan ook de c-toets in te drukken, wordt iets gecopieerd.
Door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en vervolgens diverse objecten aan te klikken, worden vaak diverse objecten geselecteerd. (U wilt bijvoorbeeld in een map van de verkenner drie bestanden verwijderenl. U rukt op de ctrl-toets en houdt deze ingedrukt. Vervolgens gaat u met de muispijl naar bestand 1 en klikt; u gaat naar bestand 2 en klikt; u gaat naar bestand 3 en klikt en laat dan de ctrl-toets los. U ziet dan dat u deze drie bestanden heeft geselecteerd)
(Met de shift-toets kunt u onder- of naaste elkaar staande bestanden, door deze toets ingedrukt te houden, het bovenste bestand aan te klikken en daarna het onderste bestand. U laat de shift knop los en ziet dat u meer bestanden heeft geselecteerd).

Toestenbordcombinaties kunnen ook uit meer toetsen bestaan. Een heel bekende toetsencombinatie is bijvoorbeeld de combinatie Ctrl-Alt-Delete. Met deze combinatie wordt de Windows Taakmanager aangeroepen, waarmee u bepaalde programma's/processen kunt beŽindigen.

Acces-key's

Soms zijn bepaalde letters van een menu of van bijv. een knop onderstreept. In zo'n geval kan de desbetreffende functie ook worden aangeroepen, door de Alt-toets in te drukken; deze ingedrukt te houden en vervolgens de onderstreepte letter te typen.
(Kopieren kan bijvoorbeeld ook door: Alt-e en vervolgens Alt-c te kiezen) ( Edit-Copy)

Selectie-objecten

Soms worden er in een programma ook bepaalde selectiemogelijkheden gegeven, waarmee functies kunnen worden geactiveerd.  Er wordt bijvoorbeeld een lijst gepresenteerd met functies, en door met de linkermuisknop te klikken of dubbelklikken op een bepaalde regel, wordt de functie van die desbetreffende regel aangeroepen. Meestal worden selectie-objecten echter gebruikt om een bepaalde selectie te maken (bijvoorbeeld een bepaald dossier ("record") te selecteren.) In internet is het heel gebruikelijk dat (meestal blauw) onderstreepte tekst verwijst naar een andere pagina (dit noemt men een hyperlink). Door op de onderlijnde tekst te klikken, wordt de desbetreffende pagina aangeroepen.

Ctrl-combinaties bij Word

Ctrl-A Alle tekst/objecten selecteren
Ctrl-B Geselecteerde tekst vet (Bold) maken
Ctrl-C Geselecteerde tekst(en) of object(en) kopieŽren
Ctrl-D Oproep van het Font-dialoogvenster
Ctrl-E Centreren van tekst(en) of object(en)
Ctrl-F Oproep van het Find-dialoogvenster; met het tabblad Find
Ctrl-G Oproep van het Find-dialoogvenster; met het tabblad Goto
Ctrl-H Oproep van het Find-dialoogvenster; met het tabblad Find & Replace
Ctrl-I Geselecteerde tekst schuin (Italic) maken
Ctrl-J Tekst uitlijnen
Ctrl-K Invoegen hyperlink
Ctrl-L -
Ctrl-M Inspringing
Ctrl-N Nieuw document
Ctrl-O Open document
Ctrl-P Print document
Ctrl-Q Links uitlijnen van tekst
Ctrl-R Rechts uitlijnen van tekst
Ctrl-S Document opslaan (Save)
Ctrl-T Hangende inspringing
Ctrl-U Onderlijnen (Underline)
Ctrl-V Plakken
Ctrl-W Sluit document
Ctrl-X Knippen (eXtract ; de X lijkt ook op een schaar)
Ctrl-Y Herhalen
Ctrl-Z Ongedaan maken
Ctrl-enter Nieuwe pagina
Ctrl-home Naar 1e bladzijde
Ctrl-end Naar laatste bladzijde
Ctrl-Alt-Delete Taakmanager oproepen

Functietoetsen bij Word

F1 Office assistent (Help)
F2 Verplaats tekst of figuren
F3 Autotekst
F4 Herhaal
F5 Oproep van het Find-dialoogvenster; met het tabblad Goto
F6 Naar volgende venster / frame
F7 Spelling
F8 Selectie uitbreiden
F9 Verversen
F10 Menubalk activeren
F11 Naar volgende veld
F12 Oproep van het File Save as-dialoogvenster


 
     
Inhoud Pagina
Algemeen
De standaard menu-indeling
Menu
Snelmenu
Ikonen
Knoppen
Functietoetsen
Toetsenbordcombinaties
Acces-key's
Selectie-objecten
Ctrl-combinaties bij Word
Functietoetsen bij Word
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Lettercodes
Toetsenbord
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!