INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

fraudegevoelig internetsysteem bij meldplicht

Meldplicht: Artikel 4.48

De vreemdeling die rechtmatig verblijft als bedoeld in artikel 8, onder i, van de Wet en die naar Nederland is gekomen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden, meldt zich binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar hij woon- of verblijfplaats heeft

Melding via internet

Om je als vreemdeling te melden bij de vreemdelingenpolitie te Utrecht wordt er op aangedrongen om dit te doen via internet.....! Het is natuurlijk erg gemakkelijk, om vanuit je luie stoel achter de computer te gaan zitten en je op deze manier aan te melden via internet. Misschien denkt u zelfs, wat zeurt deze man toch, als het zo makkelijk is? Mijn bezwaren tegen de nu gebruikte methode zijn de volgende:

  • Het is niet volgens de wet
  • Het risico ligt bij de vreemdeling
  • De melding is zinloos

Het is niet volgens de wet

In de wet staat zeer duidelijk, dat de vreemdeling zich in persoon moet melden. Een melding via een computer bestempelen als een melding in persoon, vind ik tegen de wet. Waar gaat het met dit land naar toe, als de overheid uit kostenoverwegingen bewust de wet niet naleeft?

Het risico ligt bij de vreemdeling

Bij bijna iedere willekeurige webwinkel krijg je een bevestiging van je bestelling die je kunt downloaden als pdf; bij de internetmelding bij de vreemdelingenpolitie is dit niet het geval. Indien er dus bij de verwerking van de aanvraag wat fout zou gaan (en hoe goed is de overheid met IT?), dan heb je als vreemdeling geen enkel bewijs dat je je goed en op tijd hebt gemeld.

De melding is zinloos

Een melding via internet verrichten is een vorm van bezigheidstherapie. Wat stelt de controle namelijk voor? Als al gecontroleerd zou worden vanuit welk land de melding wordt gedaan, op basis van IP-adres, dan nog is er geen enkel zicht op wie nu de daadwerkelijke melding heeft verricht. Is dit de vreemdeling zelf, diens partner, de buurman van de partner, een bekende van de vreemdeling enz. Het is zeer eenvoudig, om vanuit Ghana iemand in Nederland te bellen, om dit formulier even via internet in te voeren. Als er zo eenvoudig gefraudeerd kan worden, wat is dan het nut van zo'n meldingssysteem?

Vreemdelingenpolitie Utrecht bevestigd bezwaren

N.a.v. mijn klachtenbrief heeft het plaatsvervangend hoofd van de vreemdelingenpolitie te Utrecht bovenstaande vermoedens bevestigd. In de brief schrift hij o.a.

Uiteraard is bekend dat de politie op deze wijze minder zicht heeft op de vreemdelingen die Nederland binnen komen en dat er een groot risico op fraude zou kunnen ontstaan.


Als dan toch al bekend is, dat de melding op deze manier weinig controleert, dan kan beter de hele wet afgeschaft worden. Door op de plaatjes te klikken, kunt u de letterlijke brief van het plv. hoofd van de vreemdelingenpolitie te Utrecht nalezen.
brief brief

Politiek is geÔnformeerd

Inmiddels heb ik deze brief naar alle politieke partijen en naar belangrijke media gestuurd, maar helaas laten deze het (zoals viel te verwachten) gewoon afweten. Je niet aan de wet houden wordt alleen aangepakt, als het eerlijke burgers betreft; een overheid of grote bedrijven die de wet schenden komen er gewoon mee weg.
 
     
Inhoud Pagina
Melding via internet
Niet volgens de wet
Het risico ligt bij de vreemdeling
De melding is zinloos
Vreemdelingenpolitie Utrecht bevestigd bezwaren
Politiek is geÔnformeerd
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Zo werkt de IND
De tweede visumaanvraag
In de cel voor een ontvangstbewijs Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!