INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Ravage

DE RAVAGE
BELEGGINGSBULLETIN IN DE MARGE

Redaktioneel

Roerige tijden in de beleggingswereld
zorgen voor dramatiek in de beleg-
gingspoule. Met een stroom van half-
jaarcijfers belooft de maand augustus
een spannende maand te worden.

De Ravage houdt u maandelijks op de
hoogte. Enne, vindt u De Ravage min-
der leuk dan de Krach? Dat kan, humor
past niet in het nieuwe concept van de
redaktie, wij pakken de dingen uiterst
serieus aan, uiteraard binnen een flexi-
bele benadering, waarbij respect en
bewondering de boventoon voeren.

Wij blijven amateurs. Wij hebben ons
niet opgegeven voor een redaktionele
scholing, daar hebben anderen wellicht
iets aan. vandaar ook onze naam, die
natuurlijk niet slaat op onze werkom-
geving. Nee, dat zou niet in ons opko-
men.

Voor ons volgende nummer zijn wij op
zoek naar deelnemers, die wedden-
schappen hebben lopen verband hou-
dende met de beleggingspoule

 
Colofon
De Ravage is een onafhankelijke uitgave van de Organisatie Levob Beleggingspoule '96.
De redaktie bestaat uit Willem van den Broek en Peter Tolen.
De distributie vindt plaats via Bernard Brouwer.
Voor klachten over de inhoud kunt u zich wen-
den tot de Ombudsman persvrijheid.
De analyse

De hoogtevrees op de internationale
beursen heeft de afgelopen maand
vormgekregen. Veel beleggers hebben
onder andere hun aandelen Getronics
te gelde gemaakt om zonder zorgen
met een verdiende vakantie te gaan,
aldus de emotionele verklaring van het
verkoopgedrag van de hoekman van
Getronics. Technisch gezien is er ech-
Grafiek Getronics
ter meer aan de hand. Begin dit jaar gaf
het systeem koopadvies op een koers
van Fl. 75,30 (voor splitsing). De koers
aan de onderkant van het trendkanaal
gaf een goed vooruitzicht. Rond april
leek het aandeel de weerstandslijn van
Fl. 42,50 (herberekende koers) te nade-
ren en verwachte men een uitbraak aan
de bovenkant. Toen de splitsing een-
maal een feit was vormde zich een
negatief trendkanaal, echter met posi-
tieve momentum-indicatoren, wat er op
duidt dat het aandeel na de halfjaarcij-
fers 14 augustus a.s. wederom positief
zal uitbreken. Kopen dus.
DE RAVAGE
BELEGGINGSBULLETIN IN DE MARGE
Bommmelding bij Levob

Het is woensdagavond 24 juli. Het
mooie weer is voorbij en het is door de
bewolking al vroeg donker. er rijden in
De Horst niet alleen overdag patserige
auto's rond. In het duister gebeurt het:
het lijkt wel of crimineel Amersfoort net
als Levob haar werkterrein heeft ver-
plaatst.
Nachtwacht Van Rijn voelt zich niet op
z'n gemak. De ronde door het gebouw
is eng, er mogen immers geen lampen
aan. Wat een baan eigenlijk. Plotseling
verstijft Van Rijn. Lichtsignalen. Niet
buiten maar binnen. Hartslag verdub-
belt. Voetje voor voetje dichterbij.
ALARM!!! Een boodschap op een
scherm: "Dit is een bommelding!"
De ETA slaat toe! 06-11! Ravage!!
"Levob, Leusden, een bommelding!"

De anti-terreur-brigade van Amersfoort
scheurt richting Levob. de duitse her-
der Rex, specialist in het opsporen van
explosieven, jankt van opgewinding.
Dit is het echte werk.Van Rijn loodst
ze naar de afdeling waar de boodschap
zich blijft herhalen. Bij de deur laten ze
Rex alleen naar binnengaan, die snel
een snuffel-ronde doet en dan twee-
maal blaft: NIETS. Teleurstelling &
opluchting. Geen ETA, geen A-team,
geen explosieven. Maar wel een dader,
er moet een dader zijn! Inmiddels is
een Levob-functionaris ten tonele ver-
schenen. Met zijn instemming vindt
grondig onderzoek plaats bij de werk-
plek waar nog steeds voorbijglijdt:
"Dit is een bommelding. Als ik niet snel woonruimte krijg ontplof ik".

Ze hebben een mogelijke dader. Haar
teamleider wordt gebeld. Geheimzin-
nigheid en interessanterigheid voeren
de boventoon. Nee, hij heeft geen tele-
foonnummer, maar wat is er dan? Een
tekst, meer geven ze niet prijs. In een
lade, daar liggen adressen.

De Levobfunctionaris begint het te
begrijpen, de uniformen niet. Zij willen
de dader spreken, het liefst uit bed
lichten. Op naar Amersfoort!
Een screensaver met een tekst om een
persoonlijke agressie lucht te geven,
een pc die iemand vergeten is uit te
zetten, zo bepleit de Levobfunctionaris.
Het helpt niet. Elke bommelding wordt
volgens het reglement afgehandeld, en
blijft derhalve serieus totdat de melder
de misplaatste grap erkent. De dader
blijkt niet thuis. Rex gaat plassen, de
agenten zeiken door, druipen uiteinde-
lijk af, na afgesproken te hebben, dat de
dader op het matje zal worden ge-
roepen. Met nog een gesprek met de
politie.

Het is weer rustig in De Horst. er wordt
gedeald, getippelt, gespoten, gestolen,
aangerand en verkracht. Maar de dader
van die misplaatste grap is tenminste
opgespoord! De rechtsorde blijft ge-
handhaafd!

Sammie Stork, Ravagereporter

DE RAVAGE
BELEGGINGSBULLETIN IN DE MARGE

De Ranglijst

"Als ik nou maar niet geswitcht had
dan.."
"Had ik nou maar een dag eerder ges-
witcht..."
"Was ik maar in dat fonds gebleven..."

De gedachten van een switcher. Voor
alle duidelijkheid volgt hier de top-10 van
de ranglijst als er niemand geswitcht
had:

1.  Willem van den Broek
    Fl.15.805,75
2.  Peter Tolen
    Fl.14.848,34
3.  Harm Blaak
    Fl.14.362,13
4.  Arno van den Engel
    Fl.14.167,74
5.  Edwin Knoppert
    Fl.13.736,24
6.  Jan de Groot
    Fl.13.307,47
7.  Monique Wesley
    Fl.13.012,77
8.   Harm Stobbe
    Fl.12.989,50
9.  Afdeling Boekhouding
    Fl.12.937,31
10.Anis Sopamena
    Fl.12.800,69

Enkele opvallende feiten over deze
ranglijst:
.  reeds 70 deelnemers hebben al één
    of meerdere keren geswitcht.
.  36 deelnemers zijn beter af met hun
     switch, met als topper bert valk
     (Fl. 8501,26 rijker)
.  34 deelnemers zijn armer geworden
     dankzij hun switchgedrag, met als
     slechtste switcher Henny Versteeg
     (-/- Fl.8.769,65)
.  Wil Miltenburg's klassering was 61
    posities hoger geweest, namelijk 23
    in plaats van 84
.  De organisatie zou een hoop moe-
    ten uitleggen.

De maandprijzen zouden ook een an-
der beeld geven:

Februari
1. Willem van den Broek
2. Edward Hoonhoud

Maart
1. Betrhus Kelder
2. Fabiënne Kramer

April
1. Henriëtte Rongen
2. Dick dresen

Mei
1. Willem van den Broek
2. Bob Borninkhof

Juni
1. 7x de 100% Fokker-beleggers
2. Wim Dubbeld

Juli
1. 7x de 100% Fokker-beleggers
2. Harm Blaak

DE RAVAGE
BELEGGINGSBULLETIN IN DE MARGE

De STRIJD

De BEURS
Een krach in etappes, zo kunnen we het
koersverloop in de maand juli typeren.
Van de 105 deelnemers zijn er 98 in
waarde gezakt!
Geruchten en wandelgangen bepalen
een hausse of een krach:
De beleggingsadviseurs

De Poule
De Poule
Een duidelijk neerwaartse ternd van de
poule-index in de maand juli.

De MAANDPRIJZEN
Bianca Napjes won vorige maand door
de opgeblazen waarde van Fokker
tijdig te verruilen voor Hagemeiijer;
deze maand zorgt dit door de directie
goedgekeurde fonds voor haar tweede maandvictorie!
De Fokker-gokkers mochten voor de
tweede achtereenvolgende keer Fl.15
gulden met z'n vieren verdelen.

De TOP
Arno van den engel, Harm blaak en
Marjan van de Wetering duikelden in
juli over elkaar heen in de spannende
strijd om de eerste plaats:
 
Aantal keer op # 1 2 3
Arno 11 10 2
Harm 8 8 6
Marjan 4 4 11

De hoogste waarde tot nu toe had Marjan op 6 juli: Fl.15.250,20

De SWITCHER
Jeroen Meijers heeft zijn taktiek veranderd. Na een dramatische val was hij ingesukkeld als aktieve belegger. De enige uitdaging die hem reste was afwachten of hij boven de Fl.10.000,-- zou eindigen. Totdat één van zijn naaste collega's de presentatie van de halfjaarcijfers van Philips aangreep om te gokken op een gunstige ontwikkeling van de koers. Jeroen ging mee en won op één dag 9%.
Nu heeft hij een switchschema opgesteld , gericht op de bekendmakingen van de bedrijfsresultaten.
Negen switches in het voren, houd hem in de gaten!

 

Vorige Krach

Toen kwam het expliciete verbod: het blad eruit, of............

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!