INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van oktober 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

In een
dynamische
wereld die
volop in
verandering is,
waarbij we de
meest geavanceerde
software tot
onze
beschikking
hebben om de
meest
fantastische
letter op
papier te
krijgen kiest
Levob, de
honderdjarige,
voor Courier 12
pts.
De nieuwe
huisstijl
begint derhalve
huisstijlloos,
de nieuwe huis-
stijl is géén
stijl, is
gebrek aan
stijl.Niets is zeker,
behalve de
huisstijl,
waarvan akte. 
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 31
oktober 1995:

1 Marion van der Linden
   Fl. 11.673,68
2 Bertus Kelder
   Fl. 11.628,04
3 Henk Smink
   Fl. 11.459,09
4 Wim Lems
   Fl. 11.311,25
5 Flip Ackema & Jitse
   Fl. 11.202,36
6 Jeroen Bruil
   Fl. 11.149,52
7 Afdeling boekhouding
   Fl. 11.146,35
8 Jan de Groot
    Fl. 11.143,54
9 Henk Vos
   Fl. 11.137,35
10Bianca Napjus
   Fl. 11.136,30
81 en laatste
     Jeroen Meijers
     Fl. 7.658,28

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Veranderen

Vroeger kon je nog gewoon
naar je werk gaan om te
werken. Tegenwoordig is
alles anders; indeze moder-
ne tijden volgen ontwikke-
lingen elkaar in een hoog
tempo op, veranderen de
markteisen constant aan de
groeiende concurrentie en
moet je efficiënter werken,
maatwerk leveren, het kwa-
liteitsniveau hoog houden,
de klant centraal zetten
maar wel kostenbewust blij-
ven. Ook moet je samen-
werken, jezelf ontplooien en
ook nog eens aales in één
keer goed doen!

Bij deze moderne manier
van werken horen uiteraard
duidelijke functieomschrij-
vingen en een betere com-
municatie. Daarom heeft de
Krach voor u een synonie-
menlijst samengesteld waar-
in ouderwetse, onduidelijke
woorden zijn vervangen
door hun nieuwe transpa-
rante equivalent.

Kijk snel op de volgende pagina!

 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

OnDuidelijk

klachtenbureau
helpdesk

helder
transparant

kantoorklerk
medewerker mid-office

telefonist
medewerker front-office

loopjongen
medewerker logistiek

chef
teammanager

programmeur

data/systeemanalist

typist
programmeur

verkoper
account manager

wachtlijst
prioriteitenlijst

koffiehoek
coffeecorner

studie
ontplooiing

bijeenkomst
meeting

werkgroep
projectteam

automatisering
I.T.

Levob
Levob?
Beurs Belicht

U kent Goedele Liekens
ongetwijfeld van haar beel-
dende shows op SBS6, en
zo niet, dan moet u maar
eens gaan kijken. Dat zij
van wanten weet is duide-
lijk, maar zij is breder int-
wikkeld dan u misschien
vermoedt.
Goedele, aan jou het woord!

AKZO-NOBEL
(verkoopadvies)

Het celibaat, het condoom,
het aspirientje tussen de
knieën, voor het zingen de
kerk uit, de temperatuur-
methode...Niets was zeker,
behalve de pil.
Het was dan ook even slik-
ken, toen uit een engels
onderzoek bleek, dat Mar-
velon(de pil van AKZO-
NOBEL)onbekende bij-
werkingen bleek te hebben.
Het aandeel AKZO-NO-
BEL is daardoor in een
neerwaarts spiraaltje te-
rechtgekomen en ik ben
ervan overtuigd dat deze
bittere pil voorlopig nog
niet uitgewerkt is.
 
ABN-AMRO(koopadvies)

De marges in het bankwe-
zen komen steeds meer on-
der druk te staan. Bij de
ABN-AMRO is men daar-
om bezig met een kostenbe-
sparende aktie.

Werknemers worden steeds
meer aangesproken op hun
Persoonlijke Inbreng(PI)
voor het bedrijf en centraal
staat de vraag: Kan ik iets
ook alleen afhandelen, wat
we vroeger samen deden?
Daarnaast worden geldver-
slindende aktiviteiten be-
perkt. Een insider meldt:

"Vroeger hadden we nog
geld voor leuke zaken, zoals
een nieuw logo, een mooi
gebouw, een kunstwerk of
een reisje met de zaak naar
Londen; met de nieuwe zui-
nigheid (budgettaire priori-
teiten noemt men dat) kan
dat nu niet meer."

Al met al denk ik dat het
kostenbewustzijn van de
ABN-AMRO terug te vin-
den zal zijn in de resulta-
ten.

 


 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Hans Wielaart

(op lokatie op de markt in Amersfoort)


Hans, dit gesprek komt voor
mij eerder dan verwacht....
(voorzichtig de wenkbrau-
wen optrekkend) Hoe be-
doel je?

Ik dacht je als winnaar te
kunnen spreken....

(strijkt met zijn handen zijn
haar in model) Tsja, ik mis-
schien ook.

Hoe kwam je aan de top?
Weet je, ik deed wat markt-
onderzoek over de kansen
van Philips, trok mijn
conclusies en al snel stond
ik bovenaan.

Achteraf is een koe in haar
kont kijken, maar hoe is de
ommekeer tot stand geko-
men?

Ach weet je, ik deed weer
wat marktonderzoek en
toen kwam ik een uitspraak
van Timmer tegen (knip-
pert met de ogen), die vond
de koers te.. die zei dat de
 
koers te.. dat ie veel hoger
moest zijn (snikt) en toen
dacht ik, dacht ik..(snikt).

Hans, jongen toch...
Mijn God, mijn God, waar-
om? (barst nu volledig in
snikken uit) WAAROM??

Hans het is toch maar een
spel...

(snikt terwijl ik een arm om
zijn schouder sla) M-m-
maar nu staan de M&M's
en die pratende  en zelfs
die krullebol bij ons en, en,
en iedereen die nu voor
100% in Philips gaat, die
haal ik nooit meer in, en ik
had alvast een mooise slaap-
zak gekocht, en de koop-
man op de markt hier wil
hem niet meer terugnemen!

Het is een hele mooie, ik zou
hem houden, hij past echt bij
jou!

Vind je?

Echt waar, maar ik had ook
niet anders verwacht van de
best geklede man van Levob!
Paul Nyst vroeg trouwens
waar jij je pakken koopt....

Kwestie van marktonder-
zoek hè?
 
Samen-abc 1

co of con, een latijns
SAMENraapsel:

coAssurantie,
fusie in verzekeringswereld
coBol,
opgeblazen programeertaal
conCern
zorg van ons allen
conDoom,
samen zonder zorg
coEfficiënt,
de Krach
conFormeren,
neuzen dezelfde kant op, of
anders....

conGé,
wie volgt?
coHerent
samenhangend, ook voor dames
coItus,
als dat niet samen is
conJuratie,
samenzwering of positiespel
coKe,
gesignaleerd op VIP-reisje
coLlaborateur,
dubieuze medewerker
coMeback,
trend onder personeel

To be CONtinues...

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Reclame

Het moet hét reclamespotje
van 1996 worden, het is ge-
maakt door reclamebureau
LeoLeo (als je iets doet, doe
het dan de tweede keer be-
ter) en het gaat als volgt:

Een prachtige donkerbruine
merrie galoppeert vrij en
zonder bit of beugel door
een zanderige steppe, als ze
van richting verandert hin-
nikt ze uitbundig, de zon
schijnt, ze is alleen.
Opeens staat ze stil, kijkt
om. we horen paardenhoe-
ven. Ze wordt nerveus, de
camera volgt haar blik...
Daar zien wee een lange rij
paarden in gestrekte draf
naderen, de neuzen dezelfde
kant op, keurig in het ga-
reel, door mensenhand en
leer gericht in de opgelegde
taak.Onze merrie aarzelt
even, maar dan rent ze naar
een lege plaats, schuift
moeiteloss in, gevangen en
gestuurd. Dan verschijnt de
volgende tekst:

Denk verder, denk samen,
denk Laegon.
Samen

'Uw sollicitatiebrief getuigt
van een tamelijk zwakke
persoonlijkheid, een pa-
thologische neiging tot aan-
passen en een submodale
intelligentie.'
'Maar hoe solliciteer je dán
naar een baan die vraagt om
flexibiliteit, contactuele ei-
genschappen en het vermo-
gen om in teamverband te
werken.'
Vrij Nederland

Liedje

Ik zag drie heren
geld genereren
o het was een wonder!
Het was een wonder
boven wonder
wat die heren
verdienen konden
hi hi hi
ha ha ha
vijf dagen leren
een enquête na!

Krachterm

Sterfhuisconstructie:
Uitvaart uit Twente
Krachterm

Windows '95 waarschijnlijk
eind '96 bij Levob!

Uitsmijter

Aangezien de leiding van
Levob niet wenst te worden
geassocieerd met een ont-
hoofd regent uit het verle-
den, heeft de Leusdense
burgemeester Van Rand-
wijck in samenspraak met
Levob de naam gewijzigd
van J.de Wittstraat in
Storckstraat.
C.Storck was de grondleg-
ger voor de gouden hand-
drukregeling.
Levob denkt erover de ge-
meente Leusden een bron-
zen standbeeld van Storck
te schenken, mits de bud-
gettaire prioriteiten dit toe-
staan.
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Guus von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!