INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van juli 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Het was in deze tropische
periode een hele Tour,
maar in onze korte broek
met onze blote voeten op
het brueau, ijsje van de zaak
in de hand en de ventilator
in de rug iis het wederom
gelukt, ondanks de aange-
broken vakantieperiode
(zwembroek,hahahah,Dek-
king is zijn zwembroek vergeten!) de Krach SAMEN
te stellen.

Met de naam K.R.A.C.H.
hebben wij overigens het
doel van de beleggingspoule
tot uiting laten komen.
K.R.A.C.H. is de afkorting
van Krachtige resultaatge-
richte Aandelen Consensus
Hysterie.
Deze naam heeft een twee-
ledig doel: het verklaart wat
er in de beleggingspoule
gaande is en het is een re-
minder: je moet het ook
daadwerkelijk alleen realise-
ren.

Wij wensen u daarmee veel succes toe.

 
Algemeen klassement

Na twee speelmaanden het
klassement op 31 juli '95:

1 Hans Wielaart
   Fl. 11.753,14
2 Gerard van der Ende
   op Fl. 244,49
3 Henk Schippers
   op Fl. 466,27
4 Miriam Roeloffzen
   op Fl. 468,11
5 Jan van Huyzen
    op  Fl. 948,19
6 J. de Jonge
   op Fl. 954,85
7 Edward hoonhoud
   op Fl. 956,78
8 Hennie van Putten
   op Fl. 958,67
9 Edwin Knoppert
   op Fl. 1.032,39
10Angelique van de
    Sanden
   op Fl. 1.080,54
79 en laatste
     Dick dresen
     op Fl. 2.071,93

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Krachtogram

Weet u welke letter op de
onderste regel hoort?
Oplossingen naar U205,
onder de juiste inzendingen
wordt een oud exemplaar
van het Financieele Dag-
blad verloot.

 
                     
                     
                     
                     
                     

-foute sensatie: adel van
    veraf
-dronken directrtrice in
    een kip
- overwinningsteken
    voor heden leesbaar
-no buy, no sell

Krachjes
Gezocht: FRISBEE van
Levob, wegens ontbreken
bij mijn LevoBerichten,
prof.G.W. de Wit
************************
Vrijdag 4 augustus thema-
avond in de st.Aegtenkapel
met ds, B, Lugtigheid over
"SAMEN VERDER"
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Spreekkamer

Deze keer wil ik het met u
hebben over het zomerse,
veelvoorkomende en irrita-
tie verwekkende verschijnsel
schaamluis.
Wij medici zeggen altijd:
voorkomen is beter dan
genezen, vandaar de volgen-
de tips:
V  gebruik enn reinigende
     melk, bijvoorbeeld
     Sanex na sex
V  draag geen boxershorts
     of luchtige lingerie;
     schaamluis tiert net als
     zijn neef de bladluis
     welig bij tocht.
Constateert u toch schaam-
luis, dan kunt u het volgen-
de doen:
V   pal een scheermesje:
      geen pluizenbos geen
      luizenbos!
V    krabben
Tenslotte: meld schaamluis
altijd bij uw bedrijfsarts, hij
heeft een ervaren hand in
het wegvrijven van deze
ergerlijke beestjes.
Ik wens u allen een goede
zomer toe met veel gezond-
heid!
Uw welwillende bedrijfsarts
Beurs Belicht

Deze maand hebben wij
onze ex-minister van finan-
cin en nu topmanager van
een van de grootste banken
ter wereld, de heer Ruding
bereid gevonden zijn advies
te geven.

PHILIPS
(aankoopadvies)

Door de warme zomer is de
omzet van o.a. ijsmakers,
koelkasten, ventilatoren e.d.
flink gestegen. Door de
Tour de France is de ver-
koop van T.V's en van
(kantoor)radio's ook op peil
gebleven. Daarnaast is
Philips zeer succesvol op de
groeiende markt van kleine
stofzuigers. Grote schoon-
maakbedrijven maken meer
en meer gebruik van de
kleine, wendbare philips-
huishoudstofzuigers. deze
stofzuigers kunnen- in
tegenstelling tot de grote
kantoorstofzuigers - wel
goed onder bureau's, stoelen
en zelfs in kleine hoekjes komen.
Zelfs Levob's schoon-
maakbedrijf ISS (Internati-
 
onal ServiSystem) over-
weegt (nba klachten) de grote
stofzuigers te vervangen
door kleinere Philips exem-
plaren. Men verwacht een
koers van boven de Fl.100.

Koninklijke Olie
(verkoopadvies)

Voor Shell wordt dit jaar
een teleurstellend resultaat
verwacht. Het imago van
deze zekere onderneming is
onder druk komen te staan.
Zo wordt Shell in TEXAS
aangeklaagd omdat er te
weinig is afgedragen aan
federale schoolbelasting.
In Europa heeft Shell te lij-
den onder de affaire "Brent
Spar", waardoor veel klan-
ten zijn overgelopen naar de
concurrentie
Daarvoor was Shell al gedwongen haar dure zegelspaarsysteem te handhaven. Beroepschauffeurs
beschouwen het zegelsys-
teem van Shell als een
vorm van SPAREN naast
LOON.
De administratie van dit
premiesparen verloopt erg inefficiŽnt en is daardoor
heel duur.
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een K#T-gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Wim Dubbeld

(op lokatie op een tennis-
baan inde omgeving van
Amersfoort)


Wim, je gaat niet slecht in de
poule maar ook niet goed....
L, die K#T-koersen gaan
nooit zoals ik inschat, 't is
Kl#T#Neen zooi.

Robeco heb je met Fl.12,74
winst op Fl.1.000 verkocht.
Ik had L de deskundige
gebeld (06-4316), maar die
gaf alleen K#T advies, deKl##!Z#K

En verder?
Winst op America, Tele-
graaf, Unilever, Ahold,
Heiniken,ING en KPN,
maar L te weinig
nipoogt)100% Pacific

Je naam doet vermoeden dat
je graag SAMEN tennist. Ik
heb echter vernomen dat je
sportieve gedrag berucht is.

Laat iedereen L de V
krijgen, ik moet me uiten
om L te kunnen presteren.
Ik doe L aan elk K#T-evene-
ment van Levob mee, met
100% inzet; dat kunnen er
L maar weinig zeggen.

Je hebt je tevergeefs kandi-
daat gesteld voor de O.R.

Ja, ik heb visie en dat
missen ze bij Levob,
mannen met Kl#T#NKl#T#Nhebben
we nodig, geen mietjes L


En vrouwen dan?
Huisvrouwen?

Vrouwen met visie..
O ja, dat schijnt tegenwoor-
dig voor te komen. Laat die
 K#TTENK#TTENzich L tot hun televi-
sie beperken.

Je bent geen tacticus...
Sorry, je voelt je aangespro-
ken (peinst) Maar ook
vrouwen Kl#T#NKl#T#Nmet kunnen
we gebruiken (hahhaha!(zijn
lach klinkt gemaakt)

Laatste vraag, je liep er in
het verleden nogal shabby bij
maar dat is over, cariŤre-
planning?

 K#T(loopt geŽrgerd weg naar
het bierterras waarmee het
gesprek tot mijn opluchting
afbreekt)
 
De krach-meting

Onze manier van denken is bepaald door tweeledigheid
zo ook onze Krachmeting:
dit keer de switchers en de
stayers.

De switchers (tot nog toe
48 switches door 26 swit-
chers) zijn avonturiers,
die altijd het geluk naar
hun hand willen zetten. Zij
nemen snel hun winst of
verlies, staan misschien
lager dan wanneer ze niet
geswitcht hadden, maar ze
vechten: ze leven als indivi-
du.De stayers (maar ook de
pseudo-switchers, namelijk
diegenen die alles switchen
naar ťťn van hun initiŽle
fondskeuzes) zijn saai,
oerdegelijk en, helaas, vaak
gelukkig in het spel. Elke
individuele grilligheid ont-
breekt, SAMEN komen ze
er wel.

De naakte waarheid: gemid-
deld scoren de switchers
0,3% slechter dan de
stayers (switchkosten?)...

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Krachjes
Dynamische fiscale
KRACHTPATSER zoekt
spontane jonge vrouw om
SAMEN te siwtchen, bel
toestel 4626
************************
Correctie eerste stelling van
het MISSION STATE-
MENT: Levob roT-OP
onderneming! Groetjes van
Cees.
************************
Direkt apart met ervaren
beleggings-DESKUNDI-
GE, bel 06-4316,1gpm
geen wachttijden
************************
Te koop: speelkapitaal van
bijna 11.000 + abonne-
ment op de Krach voor een
GEELTJE wegens geldge-
brek, toestel 4368
************************
Gezocht, jonge enthousia-
ste medewerkers voor diver-
se werkzaamheden BUI-
TEN Levob, bel 08385-
22179 of 03242-5679
************************
ILLEGALE software (nu
ook: beleggingsprogramma's
en exclusieve screensavers)
vanaf Fl. 25,- via toestel
4634 (E.T.)
Krachtistieken

Fonds van de maand
Philips,
Koersgrafiek Philipsdan is het goed!
Winnaar van de maand
Truus van der Graaff, pas
op 20 juni begonnen, 31ste
in de lijst maar met haar
Persoonlijke Index 5e

Loser van de maand
Vorige maand op 4, deze
maand op 72, een potenti-
ele zelfmoordenaar: Ron
versteeg.

Switcher  van de maand
Dick Dresen, 25 juli van
AKZO naar PHILIPS,
28 juli van PHILIPS naar
AKZO, verlies: Fl.689,64.

Krachterm

"To frisbee or not a fris-
bee"Commisaris De Wit
Uitsmijter

Uit de oude doos: een
gedicht van de directie
waaruit blijkt dat er niets
nieuws onder de zon is.
Opvallend trouwens dat we
geen gedichten meer onder
ogen krijgen van onze
bestuurders.....

Levob en Brandob tot dan
toe gescheiden,
Begrepen, dat SAMEN-
gaan tot voordeel moest
leiden,
'tConcern werd geboren en
ging aan het werk,
Goede hoop voor de toe-
komst, want eendracht
maakt sterk.
De tijden zijn moeilijk,
doch met vereende krach-
ten,
Staan wij sterk en mogen
de zege verwachten.
(uit De Gong, sept'48)
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Herr Von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!