INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 31 mei 1996

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Een maand te laat, maar
ach, ons nieuwe huis is ook
nog niet af. Het oude Le-
vob is dood, en zoals het be-
taamt laat zijn grootste lief-
de hem niet in de steek: dit
is de laatste Krach.

De Krach werd getolereerd
met de handrem in de aan-
slag, en zonder dat we het
ooit bedoelden mensen per-
soonlijk te raken hebben we
al onze beschikbare vingers
op zere plekken gelegd.

Veel van deze plekken zijn
inmiddels genezen.
Toch blijven er nieuwe zere
plekken ontstaan, plekken
waarop men helaas geen
vingers tolereert.

Het oude Levob is dood,
maar de geest waart rond.
Wees derhalve op uw hoede!

Lang leve het nieuwe Le-
vob! Maar zonder geweten
vaart niemand wel, als een
feniks verschijnt volgende
maand uit zichzelf...
Maandklassement
mei

De maandrangschikking op
31 mei 1996:

1 Marcel de Wit
   18,5238%
2 Willem van den Broek
    12,9146%
3 Anis Sopamena
    12,8778%
4 Gert0Jan Berghuis
    12,1739%
5 Jan de Groot
    10,6735%
6 Francis Peddemors
    10,1113%
7 Edwin Knoppert
    9.9433%
8 René van Rijckevorsel
    9,6053%
9 Bert Goossens
   9,2144%
10Frank Vivié
   8,4507%
105 en laatste
     Henk Hoksbergen
     -5,1347%

Vanwege het ontbreken van
een prikbord is het dagelijk-
se overzicht met gekromde
rug te lezen bij kamer 1.17
tegenover de panoramalift.

 
Maandklassement
juni

De maandrangschikking op
28 juni 1996:

1 Bianca Napjus
   50,5506%
2 Gerard van der Ende
    29,7297%
3 Kamer 7 IT
   29,7297%
4 Gert Koevoets
    29,7297%
5  Henny Versteeg
    29,7297%
6  Marcel de Wit
    9,1549%
7  Anis Sopamena
    4,9932%
8  Willem van den Broek
    3,2560%
9  Gerard Huisman
    3,2206%
10 Erik
     van Nieuwenhuijzen
     2,8721%
105 en laatste
       Francis Peddemors
     -12,6872%

Voor de maand juli geldt als
eerste dag maandag 1 juli
en als laatste dag woensdag
31 juli.

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Thuisgevoel

Ik zet mijn fiets tegen het
schuurtje en ik zwaai de
voordeur open. De geur van
vers gezette koffie komt mij
tegemooet. "Dag schat, hoe
was het op het werk?""Oh,
zoals gewoonlijk, drukdruk-
druk. Hoe was jouw dag?
"Ook net als normaal, ik heb
de plantjes wat water gegeven
en zo. Ik heb ook die poster
nog gekocht die jij had ge-
zien. Trouwens goed van je
dat je het adres van die win-
kel op het prikbord had ge-
hangen, anders had ik het
nooit gevonden.
Ik mompel iets bevestigends
en ben blij dat de poster door
de kritische kunstkeurings-
ogen van mijn vrouw is geko-
men. Ondertussen pak ik de
post uit de vensterbank en
haal de SamSam uit de
Levob-envelop. Ik zet de ra-
dio aan en ga er eens lekker
voor zitten.
"Schat, kan jij de cavia-kooi
nog even verschonen. Sinds
je die kooi van je werk hebt
meegenomen is dat nog niet
gebeurd."
"Shit, wat is thuis zijn toch
een lekker gevoel..."

 
Hoekman's beurs

Beursbezoek.
Op 14 mei heb ik het ge-
noegen gehad enkele Levob-
beleggers een rondleiding te
verzorgen op de Amster-
damse effectenbeurs.

Het begon al goed met een
broodje en een kop koffie
bij de Bij. Hein van de Wal
snuffelde wat rond op zijn
achternaam (meervoud),
maar even voor twaalven
was ook hij terecht. Na een
strenge toegangscontrole
zonder handtastelijkheden
kregen wij een film voorge-
schoteld over de Beurs.
Vragenstellers konden hier-
na hun know-how etaleren
(Henk van Oorspronkelijk)
waarna het interne museum
bezocht werd.

Het mooiste was toch het
hangen over de balustrade
met het uitzicht over de
werkvloer. Het bleek een
leerzame blik in de keuken,
want aan het gezicht waar-
deert men de Hoekman,
zoals mijn moeder altijd zei.
Verontrustend vonden som-
migen dat diverse hoeklui
meerdere fondsen onder
hun hoede hebben. Zo
schrok Dick dresen van het
feit dat AKZO door dezelf-
de hoekman wordt gedaan
als Gist-Brocades, het
fonds dat hij per ongeluk
aanstreepte toen hij Gam-
ma wilde hebben.

Spectaculair was het echter
niet wat zich afspeelde op
de Beurs. De flikker-de
boel-maar-op-de-grond-
mentaliteit sprak de mees-
ten wel aan, maar dat leek
dan ook de enige aktiviteit
die dag.

Guus von Scheven kon he-
laas geen zijden Beursstrop
scoren omdat de winkel ge-
sloten was. Toch was het
voor iedereen een boeiende
beursdag, die met een prima
zakenlunch werd afgesloten.
Volgend jaar naar de Am-
sterdamse optiebeurs?

Joop's beladvies:
020-4003030(koersen)
06-0240701(gratis, beurs-
stemming)
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Nu de stof in ons nieuwe
huis langzaam aan het
optrekken is ontwaren
wij het gezicht van...Da-
vid Langley, mét escort.


David, of moet ik Dévid zeg-
gen, ik ben niet kinderachtig,
gefeliciteerd, wat is er veel
goedgegaan!
(hij kijkt me gebiologeerd
aan terwijl zijn escort langs
me heen kijkt) Eh, met het
nieuwe gebouw bedoel je,
eh, ja, veel goed ja.

Nou, ik bedoel eigenlijk met je
beleggingskeuze, je staat vlak
bij de top 10

(knijpt zijn lippen samen)
Mmm-eh, ja, ja, Kwestie
van geluk denk ik.

Wat, het nieuwe gebouw?
(Schudt driftig zijn hoofd,
zijn escort schudt mee)
Nee, de beleggingspoule na-
tuurlijk.

Had je een plan?
(lijkt onaangenaam getrof-
fen) Plan?

Ja, een plan of fonetisch
plèn, het engelse plan?
(mompelend) Plan,plèn,pla-
n, ik word gek van plènnen,
ik werk op gevoel.(zijn
escort verveelt zich zicht-
baar en inspecteert intussen
de methode waarmee geheel
tegen de huisregels in de
Abrahamposters van Bert
Lugtigheid tegen de geplei-
sterde pilaren zijn geplakt)

Over plan gesproken, hoe zit
dat met het vervoersplan?
Het lijkt wel of iedereen met
de auto komt.

Wat kon men anders
verwachten? Ik moest een
vervoersplèn maken, en ie-
dereen weet dat plèn Engels
is voor schema, dus heb ik
een schema gemaakt van de
bustijden.

Er zijn niet veel parkeer-
plaatsen meer over...

(zucht) Zou jij met de bus
komen?

Dévid, wat is je volgende pro-
ject?
(Hij kijkt vragend naar zijn
escort) Een kleine interne
verhuizing, dat lijkt me de
moeite van een goed plèn
waard
 
Krachtige analyse

Dossier: BenCo

Dat iedereen een andere
kant heeft zal niemand ver-
bazen. Zelfs schizofrenie is
tegenwoordig een maat-
schappelijk bekende geestes-
ziekte.
Benco is erger.
onder een geinig pseudo-
niem zijn deze twee heren
uit op maar één ding: hoger
eindigen dan Hoonhoud.

Hun keuze zijn hun karak-
ters.Co (erkende zuip-
schuit) zocht het in Heine-
ken totdat Ben de geestelij-
ke druk omzette in een
lichamelijke, toen werd het
Sphinx.

Teamsworks van twee indivi-
dualisten blijkt op de beslis-
singsmomenten te falen. Ze
hebben 2 gestaan, maar
verzuimden de winst te pak
ken,

Sommige talenten gaan aan
samenwerking ten onder.

Uw welwillende zieleknijper

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Telefoon

Er is een stukje
mannencultuur bij Levob
verloren gegaan. de klini-
sche moderniteit van het
nieuwe gebouw heeft een
oude traditie onmogelijk
gemaakt en dat maakt ons
behoorlijk pissig.

Wat is er namelijk aan de
hand? (hoe toepasselijk is
deze vraag!)Er zijn geen
urinoirs in het gebouw.

Hoe persoonlijk was het
niet om met geopende
broek, de hand gevuld, de
blaas steeds minder, een
gesprek te voeren met bij-
voorbeeld een direkteur.
Die vertrouwelijke sfeer be-
reikte je zelfs niet op de
trainingen van het mission
statement. En gek hè, nor-
maal denk je, wat zeikt die
vent, maar op die momen-
ten nou net niet.

Staande voor de pisbak wa-
ren we allemaal gewoon
mannen onder mekaar.
Zouden de vrouwen hier
achter zitten?
Nostalgie

Tien positive herinnerin-
gen aan onze oude stek:


in memorium  de Amersfoortse
      binnenstad
in memorium  goede bereikbaarheid
      met openbaar vervoer
in memorium  urinoirs
in memorium  real-time kloksysteem
in memorium  knusse kluizen
in memorium  gezellige wandversiering
in memorium  snoepautomaten
in memorium  koffiedames
in memorium  een kroeg in de buurt

Tien negatieve herinnerin-
gen aan onze oude stek.

in memorium  de dure koffie
in memorium  het koffie-aanbod
in memorium  de ambulances
in memorium  het roken
in memorium  de parkeergelegenheid
in memorium  de klimaatbeheersing
in memorium  de bloktijden
in memorium  vergaderingen in de
     kantine
in memorium  de entree voor acht uur
in memorium  de entree na acht uur


 
SAMENspraakjes

"Het personeel bewoners?"
"Ja, net als patiënten in een
psychiatrische inrichting!"

"Bevel in uitpakdoos?"
"Mars!"

"We moeten het gebouw
nieuw houden."
"Mission impossible!"
"Nou ja, netjes dan."
"En mijn thuisgevoel dan?"

"Dat lijkt me een héle
snelle jongen."
"Ja, da's Bestenvlugge!"

Thuisgevoel

Home is where the heart is.
On the bus!
Frank "Abusing" Zappa
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, en Peter Tolen. Rie Poorter en Joop Hoekman werken als free-lancers mee en worden daar rijkelijk voor beloond. Onze  PR man Bernard Brouwer doet het gratis en graag. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende : De Ravage

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!