INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 30 juni 1995

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Staat u al in de top 10?
Wij in ieder geval niet,
maar kerst is nog ver weg,
ver genoeg om hoop te kun-
nen koesteren.....
Intussen is er onder de deel-
nemers al een aantal gesig-
naleerd die met een air van
de connaisseur hun blabla-
succesverhaal
etaleren alsof
de buit al binnen is.
Zo gewonnen, zo geronnen.
Niets is zeker, behalve....
de Krach!


Om u als deelnemer aan de
beleggingspoule zo optimaal
mogelijk van dienst te zijn,
hebben wij onze organisatie
onderverdeeld in een front-
en een back-office.
In de back-office zitten:
Petr Tolen (50%) en Herr
Von Scheven.
In de front-office zitten
Peter Tolen(50%) en Wil-
lem van den Broek. Voor
vragen, opmerkingen en
dergelijke kunt u zowel bij
de front- als bij de back-
office terecht, want
SAMEN komen we er wel
uit....
 
Actuele top 10

Na de eerste speelmaand
kan de eerste serieuze rang-
lijst samengesteld worden.
De ranglijst per 30 juni
1995:

1 Gerard van der Ende
   Fl. 10345.97
2 Afdeling Boekhouding
   Fl. 10309.10
3 Henk Schippers
   Fl. 10292.02
4 Ron Versteeg
   Fl. 10271.57
5 Marja van Gent
   Fl. 10266.90
6 Hans Wielaart
   Fl. 10266.35
7 Jan de Groot
   Fl. 10258.30
8 H.Wessels
   Fl. 10256.90
9 Ackema & vd Ploeg
   Fl. 10189.93
79 Henny Versteeg
   Fl. 9516.52

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Marketing-mix
of marketing-nix?

Op warme dagen is het
druk op de WC's van Le-
vob. Erg druk. Zo druk dat
de urinoirs bezet zijn. Ook
deze keer.
Een tweetal standaard hal-
lo's komt mij tegemoet,
evenals de geur van after-
shave vermengd met de da-
gelijkse lucht van een toilet-
ruimte. Na een ietwat ge-
haast hoi snel ik het
dichtstbijzijnde, naar siga-
ren stinkende hok binnen.
Oefff, mijn voorkeur voor
urinoirs wordt wederom
bevestigd. Maar ja, a man's
got to do what a man's got
to do...
Na mijn persoonlijke bijdra-
ge aan de plaatselijke
milieuvervuiling wil ik mij
weer in de 'frisse' buiten-
lucht begeven als ik iemand
hoor praten. Altijd interes-
sant om te horen wat er
SAMEN wordt besproken,
dan heb je misschien iets
smeuÔgs te vertellen als je
weer op de afdeling bent....
Toch klopt er iets niet....
(lees verder op pag.2)
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Toen ik binnenkwam twee
mensen, twee keer handen
wassen en ťťn keer 'prettige
dag nog' plus een nieuwko-
mer. Als actuariŽle nobody
weet ik dat zich nog maar
ťťn persoon in de toilet-
ruimte bevindt die zich
mijn aanwezigheid waar-
schijnlijk niet bewust is (ik
....dus ik besta(?)).Nu
werdt het echt interessant.
Dr. Jekyll & Mr. Hyde part
two-the revenge?
Ik kan slechts enkele zin-
nen opvangen over zijn
oefenpresentatie voor de
spiegel:

Commitment....USP-
jes....uitgemolken Cash
cow...SWOT gemaakt
(stem begint te bibberen)
B.E.P... ik ben een life-cy-
cle survivor...verwachte
spin-off bleef uit....geen
R.O.I. ...mhmhmhmm...
Lee Iacocca..help me!!!

Ik zwaai de deur open om
mijn nieuwsgiergheid te
bevredigen, maar ik ben te
laat. Op de gang kan ik
echter nog net een glimp
opvangen van onze marke-
teer jeroen bruil.
Beurs Belicht

Voor deze rubriek stond
deze week een special over
de derivatenhandel in de
Pacific gepland, door onze
correspondent Nick Lee-
son. De heer Leeson heeft
echter aktiviteiten ontplooit
welke strookten met de be-
langen van een krach. Op
grond daarvan wordt het
dienstverband met deze heer
zo spoedig mogelijk beŽin-
digd en is hij per direkt op
non-aktief gesteld.
Ter vervanging hebben wij
de beroemde Belgische be-
legger, de heer Van Ros
sum, gevraagd zijn visie te
geven over twee fondsen in
de Levob Beleggingspoule.

Unilever onder drug

De American Family Asso-
ciation (AFA, een grote
conservatieve Amerikaanse
organisatie voor "behoud
van normen & waarden",
heeft opgeroepen Unilever
te boycotten. unilever ad-
verteert veelal bij t.v.-series
met seks, drugs en rock'n'
roll. Ook het feit, dat Uni-

 
lever voor 50% een Neder-
lands bedrijf is, heeft mee-
gespeeld bij de oproep tot
een boycot. Nederland staat
immers bekend als het land
van de wallen en het land
waarin zelfs verzekeraars
voor gratis soft-drugs zijn.

ING aankoopadvies

De ING is bekend om haar
fondsen, zoals het ING-
obligatiefonds, het ING-
Dutch fonds, ING-Verre
Oosten fonds enz.
Ook op overnamegebied
staat ING haar mannetje.
Was de overname van de
herverzekeraar Victory niet
zo succesvol, de overname
van de britse bank Barings
is een schot in de roos.
ING heeft met Barings een
sterke positie in de Pacific,
waar de situatie op de
aandelenbeurs nu tijdelijk
even slapjes is, maar waar
een opleving zit aan te ko-
men. Verdere overname-
plannen van ING liggen op
de groeimarkt van Unit-
Link verzekeraars.
 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter (van BN&Z)
vs. Henny Versteeg

(op lokatie in een sauna in Utrecht, na een half-uurtje
naaktrecreatie)


Henny, jij bent een schade-
man, nietwaar?

Ja (lacht joviaal), in hart en
nieren.

Je schade in de beleggings-
poule was groot...
(Lacht nu uitbundig) Inder-
daad, ik stond een tijd on-
deraan, maar dat kwam
door mijn fantastische
fondskeuze. In het begin
was 'ie wat slapjes, maar hij
trekt nu behoorlijk aan,
vind je niet?

En je fondskeuze is?
(knipoogt)100% Pacific

De keuze was eenvoudig?
(buigt naar me toe, legt zijn
hand op mijn bovenarm) Ik
ben ervan overtuigd dat het
in Zuid-Oost-AziŽ gaat ge-
beuren. Al die aardige jon-
gens en meisjes die voor
weinig geld veel doen!
Die cultuur spreekt je aan?
Ach, dat is herkenning hŤ,
die cultuur hebben we ten-
slotte bij Levob ook. (knip-
oogt en grijnst)

Hoe kwam jij uit de Krach-
test?

(glundert van top tot teen)
Ik scoorde behoorlijk hoog,
meen ik me te herinneren

Er gaan geruchten dat jij een harum hebt....
Weet je, bij sollicitaties let
ik vooral op kwaliteit. Wij
kunnen met de bezetting
ons werk aan. (we lopen
intussen naar het gemengde
Turkse Bad) Dat je dan
afgunstige praatjes krijgt
spreekt vanzelf.

Tenslotte, de kanteling, wat
voor impact heeft die op jouw
ambities?

(spreekt gedempt) Weet je,
ik was van plan clutser-
manager te worden, maar
nu ga ik voor het president-
schap! (gaat staan) HEN-
NY FOR PRESIDENT!
(glijdt uit en plonst in m'n
armen) HENNY FOR
PRESSSS (het gesprek
smoort in mijn boezem).
De krach-meting

SAMEN is momenteel het
toverwoord bij Levob (en de
EO) De vraag is of de sy-
nergie (u weet wel, 1+1=
3) in het beleggingsspel
werkt, of dat de voor samen-
werrking noodzakelijke com-
promissen de prestatie om-
laag halen.
Kijken we naar de scorelijst
dan zien we vier samenwer-
kingsverbanden. de meeste
meesters doen meestal alles
met z'n tweeŽn, dus ook ons
spel (is niet zo duur Ťn je
voorkomt een persoonlijke
afgang). op zich doen de
twee meesterlijke duo's het
niet zo slecht. Boekhouders
lijken gezichtsloze clichť-
mannetjes, maar in combi-
natie presteren ze fanta-
stich, virtueel zelfs in de
prijzen! Alleen automatise-
ringsmensen blijken in
teamverband ver onder het
gemiddelde te scoren(maar
dat is oud nieuws, niet-
waar?)
De naakte waarheid: gemid-
deld scoren de teams 0,71%
beter dan de individuele
deelnemers....

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Krach-voer

H.Appelcake
door Marie Uana

Benodigdheden:
ijskast,oven,appels,
deeg, 1 ei, rum

Verwijder eventuele rotte
appels. Maak de appels fijn,
maar maak geen Moes.
Haal het deeg uit de ijskast.
Voeg dit SAMEN met de
appels.
Kluster een ei en voeg dit
toe voor de Lugtigheid.
Kneed het deeg en kantel
dit regelmatig.
Voeg een scheutje rum
(of....) toe en stop het in
de oven.
WAUW!

Krachtificatie

Waar halen ze het toch van-
daan? Dat bleek inderdaad
de grote vraag. De juiste
Teletekstpagina's zijn na-
tuurlijk 570,571 en 572
in plaats van 750,751 en
752
Krachtistieken

Fonds van de maand
Traditioneel houdt Heine-
ken de gemoederen bezig
zodra de zomer nadert. En
niet ten onrechte. Het
meest geliefde fonds bij
aanvang wint nog steeds
aan populariteit.

Loser van de maand
Drie maanden in dienst,
twee keer geswitcht en stijf
onderaan: onze nieuwe net-
werkbeheerder E.K.H.

Winnaar van de maand
De organisatoren....

Outsider van de maand
Mystery guest. de outsider
weet zodanig de schijn op te
wekken dat hij/zij niet als
gevaar wordt gezien door de
top-10. Oh ja, voel je niet
aangesproken.

Lafaard van de maand
Charles Huiskamp; sprei-
den over 12(!)fondsen is
een zekere middenmoot-
positie
Krach-termen

"Leven is het meervoud van
lef."
Loesje

"Leffe is het meervoud van
leven. Proost!
Peter tolen, redactielid.

"Mensen die hun verlies
goed opnemen zijn moedig,
dus mensen die hun winst
goed opnemen zijn laf".
Wet van J.M. Brown.

Uitsmijter
De eerste uitgave van De
Krach werd door nieuwgie-
rige collega's die niet mee
willen doen maar wel mee
willen praten ijverig gekopi-
eerd.
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, Herr Von Scheven en Peter Tolen. Rie Poorter kon meewerken dankzij de genereuze toestemming van BN&Z te Houten. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!