INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 29 april 1996

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Communicatie is een hele
kunst. Te weing is niet
goed, te veel ook niet.

Stel dat u een memo voor
zo'n 20 collega's moet ma-
ken; dat is en hele klus,
nietwaar, vooral dat gedoe
met de postmappen.
Een collega woist daar wat
op. de uitnodiging voor alle
leidinggevenden werd op de
huisbuis gezet, inclusief af-
sluitend drankje en hapje.

Goed idee toch? Vond niet
iedereen, de volgende och-
tend was er geen spoor meer
van dit bericht te vinden,
het kwam 's middags ge-
woon met de post, voor de
leidinggevende.

Zonde, vooral van die poëti-
sche afsluiter: De lokatie is
voor de laatste keer, het lijkt
net "De Meer", het bedrijfsre-
staurant.


Hoezo, voetbalt Ajax in de
kantine?
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 29 april
1996:

1 Arno van de Engel
   Fl. 13.266,14
2 Bernard Brouwer
   Fl. 13.054,32
3 Harm Blaak
   Fl. 12.994,64
4 Marjan v.d.Wetering
   Fl. 12.692,03
5 Jan van Huyzen
   Fl. 12.614,28
6 Afdeling Boekhouding
   Fl. 12.581,09
7 Jan de Groot
   Fl. 12.557,22
8 David Langley
    Fl. 12.462,90
9 Edwin Knoppert
    Fl. 12.433,13
10Harm stobbe
   Fl. 12.414,26
105 en laatste
     Gerard van der Ende
     Fl. 341,17

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Maandklassement
april

Het klassement op
29 april 1996:

1 Erik van Nieuwen-
   huijzen
   9,6491%
2 Dick Dresen
    9,2301%
3 Leo Heere
   9,0279%
4 Gert-Jan Berghuis
    8,1776%
5  Paul van 't Klooster
    8,1591%
6  Henriëtte Rongen
    8,0201%
7  Ab Nijenhuis
    7,8323%
8  Edward Hoonhoud
    7,7318%
9  Gerard Huisman
    7,6653%
10 Jessica Wijnands
     7,6567%
105 en laatste
       Kamer 7 IT
     -10,0000%

Voor de maand mei geldt
als eerste dag woensdag
1 mei en als laatste dag
vrijdag 31 mei

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Door de mand

Heeft u dat ook, van die
collega's die denken dat ze
alles van beleggen af weten
omdat ze door dom geluk
goed presteren in de poule?
Of zo'n uit handen nemen-
de partner, die alles wel
eens even voor u in orde zal
maken, waarna u naar be-
neden tuimelt? Met een
paar vragen waarop snel
geantwoord moet worden
vallen ze door de mand...
Maar weet u eigenlijk de
juiste antwoorden wel?

Zijn de volgende bedrijven
automatiseringshuizen?

Ahrend              ja/nee
Cap Volmac     ja/nee
Getronics          ja/nee
Hagemeijer       ja/nee
Macintosh         ja/nee

Iemand biedt u tien aandelen
van een uitgeverij aan voor
Fl. 1.000,--
Kopen of niet kopen?

Elsevier            ja/nee
de Telegraaf    ja/nee
VNU                  ja/nee
Wegener          ja/nee
Wolters             ja/nee
Kluwer              ja/nee
 
Hoekman's beurs

Generaal pardon.
De Raad van Bestuur heeft
mij als extern adviseur om
mijn mening gevraagd om-
trent de regels voor laatko-
mers zoals gehanteerd in de
poule. Dit omdat door de
Fokkerperikelen de instap-
waarde bijzonder laag was.
Op de beurs kun je immers
ook op elk moment instap-
pen met al je geld?

Helaas, regels zijn regels.
Een goede timing is in het
spel van groot belang.
Stel immers dat 1996 een
desastreus beursjaar gaat
worden, dan zou deelname
in november met een start-
kapitaal van Fl.10.000,--
heel lucratief kunnen zijn.
Mijn advies is dan ook:
geen generaal pardon!

De laatkomers zullen zich
tevreden moeten stellen met
hun deelname aan de
maandelijkse strijd om de
hele en halve inleg terug.
Het gaat trouwens om het
spel, niet om de knikkers!
 
De tien toppers van april:
1 Van Ommeren
2 Frans Maas Groep
3 AKZO Nobel
4 Cap Volmac
5 DSM
6 Nedlloyd
7 ABN-AMRO
8 Internatio-Muller
9 Nutricia VB
10 BolsWessanen

De tien zeperds van april:
1  Fokker
2  de Telegraaf
3  Ten Cate
4  Hunter-Douglas
5  Shinx Gust.
6  Getronics
7  KPN
8  Dow-Jones fractie
9  IHC Caloand
10 Grolsch

Joop's koop-(e)en-hoopadvies:
Sfinx, want volgens mij
worden beleggers schijtziek
van al die doorstijgende
hoofdfondsen.

Joop's koopspreuk van de maand:
Zit je leven
vol met tranen,
zoek dan troost
bij BolsWessanen.

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter proeft sfeer
met Oscar scheel tijdens
de rondleiding door het
nieuwe gebouw.


Oscar, je presteert matig bij
een goede beurs, hoe zit dat?
Het gaat echt fantastisch!
Dit is pas m'n eerste jaar en
ik leer enorm veel.

Vooral van je fouten dan...
Ja, natuurlijk, maar dat is de
sport. Blunders als met
Bols en Boskalis maak ik
niet gauw weer. Ik was nog
te ongeduldig. Mijn direkte
teamgenoten scoren beter,
dat maakt me te gretig.

Denk je dat je contract ver-
lengd gaat worden?

Natuurlijk, waarom niet?
Bovendien is er belangstel-
ling van andere teams....

Hoe vind je het hier trou-
wens?

Geweldig! Moet je zien, die
ruimte voor onze Bobo's, al
die privé-boxen, echt mooi
hè, en dat uitzicht, daar
kan ik jaloers op wezen.
Ben je niet bang dat de sfeer
verdwijnt?
Welnee, moet je zien hoe-
veel mensen hier in kun-
nen. Ik geloof dat het hier
fantastisch gaat worden.
Heb je trouwens die tralies
gezien?

Ja, het lijkt hier wel een ge-
vangenis, waar is dat voor?

Dat is voor Patrick, dan
kan -ie straks intern naar zijn werk.

Is hij je voorbeeld?
Ja, jong naar de top, mooi
hè. Maar hardrijders lijken
doodrijders, totdat de zich
daar weer overheen vechten.

Dit is jouw club, hè?
Ja.
Weet je wat echt fantastisch
zou zijn? Beleggen in Ajax.
Dat blijft voor mij een jon-
gensdroom.

(SAMEN "You'll never walk
alone"zingend verlaten wij de
ArenA, waar met man en
macht gewerkt wordt aan de
afronding van de bouw.)

 
Krachtige analyse

Dossier: D.D.

Deze mman is een duidelijk
voorbeeld van het type dat
als het even kan zegt: zie je
wel, ik had wel gelijk.
Hij lijkt een doorzetter, een
volharder. Vorig jaar gokte
hij op de cijfers van Philips
en AKZO, en hij werd
kansloos. Dit jaar koos hij
wederom voor AKZO en
wint zowaar een maandprijs.

Hij lijkt genezen door de
Val, maar zijn genezing is
een krampachtig worstelen
met het verleden, dat hij
niet loslaat, dat hem niet
loslaat. Het zou me niets
verbazen indien hij op het
verkeerde moment switcht
van AKZO naar Philips,
om ook daar zijn gelijk te
halen:

Zijnnenige hoop is Gist-
Brocades, het fonds dat hij
niet wilde hebben maar bij
aanvang per ongeluk aan-
kruiste...

Uw welwillende zieleknijper

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Telefoon

TRING TRING...
TRING TRING...
TRING TRING...

Leo:  Goedemiddag,
          Harlon afdeling
          Communication
          Comics,
          met Leo Strips,
          wat kan ik voor u
          betekenen?

Guus:Met Von scheven,
          zou ik de heer snel
          kunnen spreken?

L:       Helaas is de heer
          Snel op dit moment
          afwezig, maar mis-
          schien kan ik wat
          voor u betekenen?

G:      Nee, dan bel ik
         straks wel terug.

L:       Zal ik u laten te-
          rugbellen.

G:      Nee, ik bel zo wel
          terug.

L:       Kan ik dan mis-
          schien een bood-
          schap aannemen? 
G:    Nee, ik bel wel terug.

L:     Zal ik noteren waar u
        het over wilt hebben,
        dan kan de heer Snel
        vast het gesprek
         voorbereiden?

G:    Nee, ik bel zo terug.

L:     Zoals u wilt, ik zal no-
        teren dat u heeft ge-
        beld. Mocht ik verder
        nog wat voor u kunnen
        betekenen, schroomt u
        dan niet mij dit te vra-
        gen.

G:    Nee, ik bel terug.

TRING TRING...
TRING TRING...
TRING TRING...

S:     Snel.

G:     Goedemiddag mijnheer
         Snel,
         met Von Scheven,
         dat is Scheveningen
         zonder ingen,
         ik had nog wat vraagjes
         over de huisstijl voor
         telefoongesprekken....


 
SAMENspraakjes

"Het toppunt van
SAMEN?"
"Levob-gemeenschap"
"O, bedoelt men dat met
thuisconcept!"

"Wat kan ik voor u beteke-
nen?"
"Heeft u daar nog niet over
nagedacht dan?"

"Komt Leo nog?"
"Dat wordt niet
gecommuniceerd."

"Levob, een verzekeraar met
een nuchtere ambitie."
"Proost!"

Antwoorden
(door de mand)

Nee, Ja,Ja,Nee,Nee
Nee,Ja,Nee,Ja,Ja
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, en Peter Tolen. Rie Poorter en Joop Hoekman werken als free-lancers mee en worden daar rijkelijk voor beloond. Guus von Scheven niet...
evenmin als onze  PR man Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!