INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

De Krach van 1 maart 1996

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Redaktioneel

Niets is zeker, ook het ver-
scheiden van de Krach niet.
Na een korte periode van
reorganisatie zijn we terug,
anders maar vertrouwd.

Dankzij het ruime ons
toegemeten budget kunnen
wij met blijdschap onze
externe versterkingen pre-
senteren: Joop (nomen est
omen:) Hoekman, die
maandelijks de beurs zal be-
lichten, en, niet langer ver-
bonden aan BN&Z maar
wel geprolongeerd: Rie
Poorter.
Daarnaast zal onze bedrijfs-
arts, die bij de LOI ge-
slaagd is voor het praktijk-
diploma bedrijfspsychologie,
maandelijks een slachtoffer
maken onder de nog onont-
maskerde neuroten en
psychoten, die aan de beleg-
gingspoule meedoen.

Overigens, onze jaarcijfers
over 1996 (wij zijn de eer-
ste!!) zijn fantastisch, ons
belegd vermogen steeg met
ruim 29%, de bruto omzet
met ruim 55%. Bedankt!
Algemeen klasse-
ment

Het klassement op 1 maart
1996:

1 Bernard Brouwer
   Fl. 11.986,07
2 Marco van Gils
   Fl. 11.678,63
3 Jan van Huyzen
   Fl. 11.461,09
4 Peter Tolen
   Fl. 11.083,38
5 Ron Versteeg
   Fl. 11.060,77
6 Marjan van de Wete-
   ring
   Fl. 11.043,19
7 Linda van Hamersveld
   Fl. 11.038,58
8 Edward Hoonhoud
    Fl. 10.933,37
9 Harm Blaak
    Fl. 10.892,92
10Erik Klaren
   Fl. 10.891,88
81 en laatste
     Gerard van der Ende
     Fl. 1.055,32

De volledige, meest actuele
lijst hangt op het medede-
lingenbord op de tweede
etage in het hoofdgebouw.

 
Maandklassement
februari

Het klassement op
29 februari 1996:

1 Bert Valk
   10,8277%
2 Edward Hoonhoud
    9,9391%
3 BenCo
    8,6102%
4 Jeroen Meijers
    7,0340%
5  Henk Veenendaal
    6,9228%
6  Arno van den Engel
    6,7665%
7  Harm Blaak
    6,6237%
8  Afdeling Boekhouding
    6,4915
9  Ron Versteeg
    6,4615%
10 Jan van Huyzen
   6,4519%
105 en laatste
      Gerard van der Ende
     -77,7609%

Voor de maand maart geldt
als eerste dag vrijdag
1 maart en als laatste dag
vrijdag 29 maart

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Joop Hoekman

Een hoekman is degene die
de prijs van één of meer
fondsen vaststelt door vraag
en aanbod tegenover elkaar
te plaatsen.
In hectische tijden is hij
degene die zijn hoofd koel
miet houden, al gaat zijn
jasje uit en hangen er plas-
sen onder zijn oksels.

Joop Hoekman is een oude
rot in zijn vak. Zijn credo
is: de hoekman is de hoek-
steen van de handel. De
redaktie van de Krach heeft
Joop Hoekman weten te
strikken om maandelijks de
beursontwikkelingen te
analyseren. Bovendien zal
hij cruciale gebeurtenissen
aankondigen, op grond
waarvan u als belegger op de
actualiteit kunt inspringen.

Joop is goed maar niet
goedkoop. De kosten van
zijn medewerking zullen
voor de participerende be-
drijfseenheden naar rato
worden doorberekend.
Hoekman's beurs

Een goed gevoel:
De eerste maanden van dit
jaar bleken weer rekord na
rekord op te leveren.
Veel beleggers gebruiken
professionele computertools
om diverse scenario's te
simuleren, maar ik zeg al-
tijd: werk op je gevoel.

De tien toppers van februari:

1 Hunter Douglas
2 Cap Volmac
3 Grolsch
4 Océ v.d.Grinten
5 Hoogovens
6 Nedlloyd
7 Hagemeijer
8 Stork
9 KNP BT
10 VNU VB

Agenda (jaarcijfers):
5/3: Hunter Douglas,
VNU
7/3: Hoogovens, Ahold,
Stork
11/3: Bols Wessanen
12/3: Ahrend
13/3: De Boer. elsevier,
Wolters Kluwer, Grolsch
14/3: Gamma, Cap Vol-
mac
15/3: Heineken, Boskalis,

 
Gist-brocades,Volker
Stevin
19/3:Pakhoed
21/3:Nedlloyd

Uitbreiding beleggingskeuze:
In verband met de gewijzig-
de samenstelling van de
EOE-index en de Midkap-
index is het aantal fondsen
bij de Beleggingspoule '96
met de volgende fondsen
uitgebreid:

Vendex Int.
Macintosh
NBM-Amstelland
Wegener

Joop's koop-(e)en-hoopadvies:
Heineken komt medio
maart met de jaarcijfers. De
expansiedrift en de goede
resultaten (was de zomer
van '95 heet of niet?) geven
geen aanleiding om een te-
rugval te verwachten. Bo-
vendien is een aandelen-
splitsing te verwachten, wat
altijd goed voor de koers is.

Joop's verkoopspreuk van de
maand:

Zijn de katten krols, ver-
koop dan uw Grolsch.


 

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Een beurs gesprek

Rie Poorter haalt het
beste boven van...Ber-
nard Brouwer (de huidi-
ge #1)

Bernard je staat er goed
voor...

(grijnst) Niet slecht hè?

Hoe kom je zo hoog?
(draait een Drum) Ik begon
met 10 fondsen...

Een laf begin...
Hoho, een voorzichtig be-
gin; ik heb lering getrokken
uit mijn ervaringen van
vorig jaar toen ik alleen in
Philips zat....

En ondanks je connecties in
het grijze circuit uit de top
10 donderde...

(knijpt zijn ogen bijna
dicht) Viel. Dit jaar ging ik
op tijd met 50% in en uit
Fokker, ik sta dus terecht
op de eerste plaats.

Marco van Gils komt wel heel
dicht achter je...

Ik had potjandorie
100% in Fokker moeten
gaan.

Hoe zit het met eventuele
weddenschappen?

Ja, bij ons op de afdeling
wedden ze veel naar aanlei-
ding van de poule, maar
gokken en wedden passen
niet bij mijn levensovertui-
ging.

Mag je wel meedoen met een
beleggingsspel dan?

(grijnst zelfgenoegzaam)
Dat is geen gokken, dat is
kennis.

Na Fokker ging je weer veilig
verspreid zitten, maar je hebt
je laten verleiden tot een nieu-
we gok.

Ja, verdikkeme, ik zit voor
20% in Nikkei, en die gaat
niet zo best...

Wedden om een kratje naar
keuze dat je eind december
niet op #1 staat?
Ik wed niet.

Ik ook niet, maar dit weet ik
zeker!

 
Krachtige analyse

Dossier: G. v.d. E.

G. is een dévalué, een top-
per van toen die alles ver-
loren heeft.
Zijn switchgedrag (6 keer
reeds) wijst op twijfel en
onrust, zijn fondskeuzes
(dan weer Fokker, dan weer
10 fondsen, dan weer een
door het Eindhovense
Sufferdje aanbevolen top-
fonds) geven zijn stuurloos-
heid aan.
Hij is een manische gokver-
slaafde; hoe dieper hij zakt
des te verbetener zoekt hij
zijn heil in zijn rampen-
fonds van aanvang (Fok-
ker).
Gekke Gerard, zo wordt hij
genoemd. Er zijn er die dat
een pleonasme vinden.
Zijn kapsel zegt me dat hij
reeds electrotherapie onder-
gaat, maar dat lijkt me niet
voldoende.
Dwangbuis en duurzame
onthouding (van switches,
begrijp me goed) lijken zijn
enige redding.

Uw welwillende zieleknijper

DE KRACH
     't vrij veilige beleggingsmagazijn

Lieve Mono

Wij zijn een groep gelukkig
getrouwde mensen met leu-
ke kinderen en een mooie
auto. Maar sinds korte tijd
gaat het slecht met ons.
Wij vinden onszelf behoor-
lijk intelligente mensen,
maar zijn toch met open
ogen in een vreselijke val
gelopen. Nu bungelen wij
onderaan in het verwerpelij-
ke beleggingsspel en worden
wij niet langer gerespec-
teerd.
Wij durven niet meer met
onze Fokker-button te lo-
pen. Er wordt over ons ge-
praat, we worden nageke-
ken, bespot en beschimpt.
Wij zijn de luizen in de pels
van Levob.
Ten einde raad hebben we
besloten de AF (Anonieme
Fokkers) op te richten,
maar zelfs samen komen we
er niet uit.
Wat kunnen wij doen?
Help ons!

                  Wanhopige AF-ers
Ten eerste wil ik kwijt dat
ik jullie belegginskeuze
bijzonder misselijkmakend
vind; terwijl mensen vrezen
voor hun baan, maken jullie
je druk over het verlies van
respect?
Ten tweede is het erg kin-
derachtig om zogenaamd
een gironummer open te
stellen om Fokker te red-
den, terwijl jullie alleen
maar je inleg willen com-
penseren.
Ten derde neigt de oprich-
ting van de 'ga-direkt-naar-
de-gevangenis-ga-niet-
langs-AF'naar hokjesgeest.
De Oud-Drentse Wet van
van Gulik zegt: 'Vele var-
kens in een hok, maken één
grote modderpoel.'
Mijn advies luidt dan ook
als volgt: Hef die AF op en
vertoon je weer op de afde-
ling. Wees nederig en haal
eens een keer koffie als je
fijne collega's je die niet
verdiende aandacht geven.

                    Mono Loog

P.S.Als je nou echt geen
verstand hebt van beleggen,
ga dan veilig in het Stal-
lingsfonds zitten.

 
Krachtermen

IT: Ex IT?

AF: Houd Fokker in de
klucht.

Vervoersplan van de Kneet:
Niet lullen, maar fietsen!

Vacature

De redactie van de Krach is
door het vertrek van Guus
von Scheven behoorlijk ver-
zwakt. Wij zijn dan ook op
zoek naar een enthousiaste
collega van het vrouwelijk
geslacht, die zich zowel tij-
dens als na de officiële
werktijden in wil zetten
voor nog tien keer een
KrachToer! Een nader
(psychologisch) onderzoek
maakt deel uit van de selec-
tieprocedure
 
Colofon
De Krach is een onafhankelijke uitgave onder redaktie van Willem van den Broek, en Peter Tolen. Rie Poorter en Joop Hoekman werken als free-lancers mee en worden daar rijkelijk voor beloond. PR verzorgt door Bernard Brouwer. Elke overeenkomst met bestaande mensen, teksten en instituten is volledig te danken aan het creatieve vermogen van de lezer.
De waarde van Krach-artikelen kan fluctueren. In het verleden gebleken waarheden vormen geen garantie voor de toekomst...

Vorige Krach

Volgende Krach

 
     
Inhoud Pagina
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's

Krachs van 1995

Krach van 14 juni 1995
Krach van 30 juni 1995
Krach van 31 juli 1995
Krach van 30 aug.1995
Krach van 27 sept. 1995
Krach van 31 okt. 1995
Krach van 29 nov.1995

Krachs van 1996

Krach van 1 maart 1996
Krach van 29 maart 1996
Krach van 29 april 1996
Krach van 31 mei 1996 
De Ravage
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!